Di lang kulay ng pintura ang nagpapaganda sa pader. Kailangan makinis din ito at walang mga cracks at iba pang surface imperfections at defects. Dito pumapasok ang skimcoat (isang uri ng palitada) at masilya (putty) para sa kongkreto. Madalas naipagbabaliktad ng mga Pinoy ang dalawa pero mag-ingat na ‘wag malito. Alamin ang mga pagkakaiba nila dito.

Mga Imperfections na Naitatama

Magkaiba ang imperfections na kayang itama ng skimcoat at masilya.

  • Skimcoat – Ginagamit ang palitada para sa mga mas kapansin-pansin na defects sa hindi pa napinturahang pader katulad ng cracks, paglobo o alon-alon, at pagkagaspang.
  • Masilya – Samantala, ginagamit naman ang masilya sa may pinturang pader para itama ang maliliit na bako, maninipis na cracks, at mabababaw na alon-alon sa pader na napinturahan na.

Alamin ang Pagkakaiba: Skimcoat at Masilya | MyBoysen

Kung Saan Ginagamit

Kung mapapansin, hindi lamang sa uri ng imperfection na naiitatama ang pagkakaiba ng dalawa. Magkaiba rin ang surface kung saan sila pinapahid.

  • Skimcoat – Pinapahid ang skimcoat sa bare concrete bago ito mapinturahan at ina-apply sa buong pader.
  • Masilya – Pinapahid ang masilya sa kongkreto na may primer o pintura na at ina-apply kung saan lamang may imperfections (spot correcting).

Kung Kailan Ginagamit

Sa magkaibang parte ng painting process din ginagamit ang skimcoat at masilya. Kapag parehong gagamitin sa painting project, mauuna ang skimcoat bago ang putty.

  • Skimcoat – Dahil sa bare concrete ina-apply ang skimcoat, ginagamit ito kapag nagsasagawa ng surface preparation o bago simulan ang pagpipintura. Sinasagawa ang surface preparation para siguraduhing nasa optimal na kondisyon ang surface bago ito mapinturahan.
  • Masilya – Ang masilya ay ginagamit mismo sa painting process. Kapag nagpipintura ng bagong pader at nakapagpahid na ng primer, masilya ang sunod na gagamitin. Ito’y para maitama na ang lahat ng imperfections at masiguradong tunay na makinis ang magiging resulta ng paint job. Kapag nakapagmasilya na, spot priming ang sunod at pagkatapos, sa wakas, ang topcoat.

Alamin ang Pagkakaiba: Palitada at Masilya | MyBoysen

Skimcoat Para sa Kongkretong Pader

Isang example ng skimcoat ay ang Konstrukt Permaplast K-201 High-Performance Acrylic Skimcoat na puwedeng gamitin sa loob at labas ng bahay.

Homes in High Humidity Areas: Waterproofing and Painting Guide | MyBoysen

Naitatama ng Konstrukt Permaplast K-201 High-Performance Acrylic Skimcoat ang mga concrete imperfections kagaya ng cracks na 2-3mm ang pagitan. Puwede itong gamitin kasama ang iba’t ibang uri ng pintura kagaya ng water-based, solvent-based, at elastomeric. Maasahang matibay din ito at hindi namumulbos.

Hinahalo ito sa semento sa 1:1 na ratio at ina-apply gamit ang steel trowel. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa skimcoat, panoorin ang Boysen PinTanong Videoserye episode na ‘to:

Masilya Para sa Kongkretong Pader

Para sa masilya para sa kongkretong pader, may ilang Boysen products na puwedeng pagpilian depende sa tipo ng project.

Sa Loob ng Bahay (Interiors)

Boysen Masonry Putty and Perma-Putty | MyBoysen

Kapag maliit lamang ang imperfections, katulad ng hairline cracks, gumamit ng Boysen Masonry Putty na isang water-based putty na puwede gamitin kasama ng latex paints. Kapag mas malaki o malapad ng kaunti ang imperfections, Boysen Perma-Putty naman ang gagamitin. Tandaan lamang na hanggang 2mm lamang na imperfections ang kaya nitong itama.

Sa Labas ng Bahay (Exteriors)

Boysen Acrytext Cast | MyBoysen

Kapag gagamit ng Boysen Acrytex para sa labas ng bahay, gamitin din ang nakalaang masilya para dito. Ang Boysen Acrytex Cast ay isang acrylic solvent-based putty na formulated para sa mga exterior concrete surfaces na papahiran ng Acrytex topcoat. Ang masilya na ito ay watertight at nakakapag-repel ng tubig para maiwasan ang water seepage.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa paggamit ng masilya para maitama ang concrete cracks, panoorin ang Boysen PinTanong Videoserye episode na ‘to:

Sana malinaw na ang pagkakaiba ng skimcoat (palitada) at masilya! Kapag nalito ulit, balikan lang ang blog post na ‘to. Para sa mga karagdagang katanungan, huwag mahiyang kumunsulta sa Boysen Technical Service Department. Tumawag sa (02) 8363-9738 local 413 to 418 during office hours.

Author

Jill is a writer on a continuous journey to learn about paint and share them with you, the reader. She has an interest in the technical side of things but also thoroughly enjoys playing with colors. She likes calm greens, quiet blues, and mellow yellows best.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.